MIŁOŚĆ
  Wszystko u was niech się dzieje w miłości! (1 Kor 16, 14)

  Nikomu nie bądźcie nic dłużni oprócz wzajemnej miłości. (Rz 13, 8)

  MODLITWA

  Bądźcie wytrwali na modlitwie, czuwajcie na niej w dziękczynieniu. (Kol 4, 2)
  Dziękujemy Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, modląc się za was nieustannie. Usłyszeliśmy bowiem o waszej wierze w Chrystusie Jezusie. (Kol 1, 3-4a)

  Dziękuję Bogu zawsze, gdy wspominam cię w moich modlitwach, bo słyszę o twojej wierze i miłości, jaką żywisz ku Panu Jezusowi i wszystkim świętym . (Flm 1, 4-5)

  POKÓJ

  Bóg nie jest Bogiem zamętu, lecz pokoju. (1 Kor 4, 33) Starajmy się o to, co przynosi pokój i co służy wzajemnemu zbudowaniu. (Rz 14, 19)

  Chwała, cześć i pokój spotka każdego czyniącego dobro. (Rz 2, 10)

  Starajcie się zachować jedność Ducha, złączeni więzią pokoju. (Ef 4, 3)

  Sam Pan pokoju niech was darzy pokojem zawsze i na wszelki sposób! Pan z wami wszystkimi! (Tes 3, 16)

  WIARA

  Tego,kto jest słaby w wierze, przyjmujcie bez roztrząsania poglądów. (Rz 14, 1)
  Czuwajcie! Trwajcie w wierze! Bądźcie mężni i silni! (1 Kor 16, 13)

  Podejmij piękną walkę o wiarę! Zdobądź życie wieczne, do którego zostałeś powołany! (1 Tm 6, 12)

  Nieustannie dziękujemy Bogu, ponieważ przyjęliście słowo Boże usłyszane od nas nie jako słowo ludzkie, ale - jak to jest naprawdę - jako słowo Boga. Ona działa w was, wierzących. (1 Tes 2, 13)

  KOŚCIÓŁ

  Wy jesteście Ciałem Chrystusa, a każdy z was Jego częścią. (1 Kor, 12,27)

  MĄDROŚĆ/GŁUPOTA

  Bo to, co głupie u Boga, mądrzejsze jest od ludzi, a co uchodzi za słabe u Boga, mocniejsze jest od ludzi. (1 Kor 1, 25)

  Nie bądźcie nierozumni, ale starajcie się pojąć, jaka jest wola Pana. (Ef 5, 17)

  ZAJĘCIE MYŚLI

  Rozmyślajcie o tym, co przewyższa rzeczy ziemskie. (Kol 3, 2)

  GOŚCINNOŚĆ

  Przyjmujcie siebie nawzajem, jak Chrystus przyjął was na chwałę Boga. (Rz 15, 7)

  ZŁO / DOBRO

  Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężaj dobrem. (Rz 12, 21)

  WIERNOŚĆ
  Pan jest wierny! On was umocni i uchroni od złego. (2 Tes 3, 3)

  ŁASKA

  Każdemu z nas została dana łaska według daru Chrystusa. (Ef 4, 7)
  Gdzie rozprzestrzenił się grzech, tam pojawiła się jeszcze obfitsza łaska. (Rz 5, 20b)

  ZMARTWYCHWSTANIE

  Bóg, który wskrzesił Pana, i nas wskrzesi swoją mocą. (1 Kor 6, 14)

  ŻYCIE

  Dla mnie życ to Chrystus, a śmierć to zysk. (Flp 1,21)

  UBÓSTWO

  Niczego na ten świat nie przynieśliśmy. Niczego także nie możemy z niego zabrać. Mając natomiast jedzenie i ubranie, bądźmy z tego zadowoleni! (1 Tm 6, 7-8)

  GNIEW

  Gniewajcie się, ale nie grzeszcie: niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym! (Ef 4, 26)

  OWOCE DUCHA

  Owocem Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, prawość, wierność, łagodność, opanowanie. (Ga 5, 22-23a)

  MIESZKANIE BOGA

  Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta. Wy nią jesteście! (1 Kor 3, 16-17)

© Patronowie