________________________________________________________________________________________

  Pieśni ku czci Świętego Pawła

  Śpiew: Schola Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza

  Dziś wzywam was
  sł. Marcin Gałęski, muz. Johannes Paul Abrahamowicz

  Spodobało się Bogu
  sł. Ga 1, 15, muz. s. Maria Bujalska PDDM

  Święty Pawle Apostole

  sł. bp Józef Zawitkowski, muz. ks. W. Kądziela

  Wiem Komu zawierzyłem<
  sł. z antyfony Mszy wotywnej o św. Pawle, muz. ks. Ireneusz Pawlak

  Utwory ze strony
© Patronowie