swiety Josef


    ŚWIĘTY JÓZEF

    jest dla nas WZOREM

    ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO
    ORAZ PRACY DLA BOGA I BLIŹNICH

© Patronowie