swPiotr_swPawel


    APOSTOŁOWIE

    ŚWIĘTY PIOTR
    I ŚWIĘTY PAWEŁ

    są dla nas PRZYKŁADEM

    GORLIWOŚCI APOSTOLSKIEJ

© Patronowie